2018-05-25

GDPR Newslettere si Materiale Promotionale


Stimate Domn / Doamnă,

 

Vă mulțumim că sunteți abonat la Newsletterele (Notificari contabile si fiscale) emise de SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL.

 Dorim să vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de România. Prin urmare, este necesar acordul dumneavoastră expres și la obiect privind prelucrarea datelor.

Prin urmare, dacă doriți să primiți in continuare buletinele noastre informative și alte informații profesionale din partea SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL și după data de 25 mai, vă rugăm sa citiți acordul de mai jos cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. DACA NU AVETI NICIO OBIECTIE, CONSIDERAM CA AVEM ACORDUL DVS DE A VA TRANSMITE INFORMATII NEWSLETTERE SI MATERIALE PROMOTIONALE.

În lipsa acordului dvs, orice date referitoare la dvs vor fi eliminate din baza noastră de date și nu veți mai primi comunicările noastre după data menționată mai sus.

ACORD

Îmi exprim în mod voluntar acordul expres privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal, furnizate către SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL care este definită ca operator în cele ce urmează, cu privire la următoarele: adresa de e-mail, prenumele, numele, funcția și societatea, adresa societate, numărul de telefon și, de asemenea, cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal colectate pentru și în legătură cu următoarele scopuri:

  • Trimiterea de Notificari contabile si fiscale („newsletters”)
  • Desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial de către SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL

Operatorul datelor cu caracter personal:

SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL este societate autorizata C.E.C.C.A.R. cu nr. 6108/2008, cu sediul în Bucureşti, Calea Vacaresti Nr. 252-254, Bloc Eurodent Etaj 1, Sector 4, CUI 18998974, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/14279/2006, reprezentată prin Expert contabil Stanciu Laurentiu, email: office@accounting-leader.ro, consultanta@accounting-leader.ro, laurstanciu@gmail.com .

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili măsuri tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor mele cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele mele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile.

Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția următoarelor categorii de destinatari: angajații sau reprezentanții autorizați ai operatorului și ai entităților împuternicite de către operator, conform celor enumerate mai sus, în condițiile respectării exigențelor Regulamentului.

De asemenea, datele mele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, conform celor autorizate de legile aplicabile.

Perioada în care se vor prelucra datele mele cu caracter personal: Datele se vor putea prelucra până la revocarea acordului, sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, însă nu mai mult de 5 ani (31/12/2022). După ce expiră perioada indicată, imi va fi solicitat un nou acord sau datele mele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Acordul meu este exprimat voluntar, însă prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. În cazul în care nu îmi acord consimțământul sau dacă transmit ulterior o solicitare de rectificare sau de ștergere a datelor mele și îmi retrag consimțământul, aceasta va însemna că nu voi mai primi buletine informative si nu voi participa la activități de informare, marketing sau promoționale de la SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL.

Confirm că, în calitate de persoană vizată, am dreptul de a solicita de la operator accesul la datele mele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, sau o limitare a prelucrării sau privind obiectul prelucrării, precum și dreptul la transferabilitatea datelor, dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a obține o copie după date.

Pot beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către operatorul de date la  adresa laurstanciu@gmail.com  

De asemenea, am dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecției datelor din România, în cazul în care consider că prelucrarea datelor mele cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

  1. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile dumneavoastră

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus (Datele noastre de contact).

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

  1. ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizaţi datele

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această

Cu respect,

Echipa SC ACCOUNTING LEADER SERVICES SRL