2022-10-04

Newsletter 36 - GRATUIT - OCTOMBRIE 2022


Aplicarea cotei reduse de TVA la livrarea de locuințe de la
1 ianuarie 2023
_______________________________________
NEWSLETTER NR.36
04 OCT 2022
ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA
LAURENTIU STANCIU
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
În Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicată OG nr. 16/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Prin această ordonanță a fost redus plafonul maxim pentru care se aplică cota redusă de TVA la locuințe – 5% și anume valoarea maximă nu trebuie să depășească 600.000 lei, exclusiv TVA. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. Pentru ca la livrarea unei locuințe (operațiuni taxabile) să se aplice cota redusă de 5% este necesar îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
• suprafața utilă este de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești;
• valoarea nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată (inclusiv valoarea terenului pe care este construită);
• este achiziționată de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice;
• locuința poate fi locuită ca atare în momentul livrării.
• achiziționează o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5.
De la 1 ianuarie 2023 se va introduce ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023” în format electronic. Notarii vor trebui să consulte acest registru și să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%. Verificarea registrului se face înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe. În situația în care constată că nu este îndeplinită această condiție (persoana fizică a achiziționat deja cu cota redusă de 5%), atunci vor autentifica actele doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA (19%). De asemenea, notarii vor avea obligația să completeze acest registru la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele la care s-a aplicat cota redusă de 5%. Notarul trebuie să verifice ca în actul referitor la transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuințele la care se aplică cota redusă de 5% este trecută mențiunea că TVA se aplică la preț sau este inclusă în preț. Atenție! Până la 31 decembrie 2022 sunt 2 plafoane: 450.000 lei și 700.000 lei. Până la 450.000 lei (suprafață utilă de maximum 120 mp) se pot achiziționa un număr nelimitat de locuințe cu cota de 5%, între 450.000 lei și 700.000 lei (suprafață utilă de maximum 120 mp) se poate achiziționa doar o singură locuință per persoană fizică (individual sau comun). Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.
În anul 2023, cota redusă de TVA de 5% se va aplica și pentru:
• livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
• livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.
Prin urmare, în cazul în care pentru locuințe au fost încheiate contracte de avans (antecontracte) anterior datei de 1 ianuarie 2023 și valoarea fără TVA nu depășește 700.000 lei, atunci în anul 2023 se va aplica cota redusă de 5%.
Persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%, cu excepția situației în care a semnat un antecontract până la 1 ianuarie 2023 și valoarea locuinței nu depășește suma de 450.000 lei. Prin urmare, avem două situații:
• dacă o persoană fizică a încheiat unul sau mai multe antecontracte pentru locuințe anterior datei de 1 ianuarie 2023 și a căror valoare nu depășește 450.000 lei, atunci acestea se vor putea achiziționa după 1 ianuarie 2023 cu cota redusă de 5% și nu există nicio limitare a numărului de locuințe pentru o persoană fizică;
• dacă o persoană fizică a încheiat un antecontract pentru o locuință anterior datei de 1 ianuarie 2023 și a căror valoare depășește 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, atunci acestea vor putea achiziționa locuința după 1 ianuarie 2023 cu cota redusă de 5%, dar vor putea achiziționa doar o singură locuință cu cota redusă de 5%;
Vânzarea de locuințe (operațiune taxabilă prin efectul legii sau prin opțiune) în anul 2022 și anul 2023 în cazul în care se îndeplinesc cumulativ condițiile referitoare la suprafața utilă de maximum 120 mp, pot fi locuite ca atare în momentul livrării și sunt achiziționate de către persoane fizice: Anul vânzării Valoarea, exclusiv TVA Antecontract anterior 1 ianuarie 2023 Cota de TVA 2022 Nu depășește suma de 450.000 lei Nu este cazul Se aplică cota redusă de 5% fără nicio limitare a numărului de locuințe achiziționate de o singură persoană fizică Depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei Nu este cazul Se aplică cota de 5% pentru o singură locuință achiziționată în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Se va verifica ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%” de către notar pentru îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe cu valoarea cuprinsă între 450.000 lei și 700.000 lei (individual sau în comun cu altă persoană fizică)
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
2023 Nu depășește suma de 450.000 lei Nu a fost semnat Se aplică cota de 5% pentru o singură locuință achiziționată în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice A fost semnat Se aplică cota redusă de 5% fără nicio limitare a numărului de locuințe în cazul în care s-a semnat un antecontract anterior datei de 1 ianuarie 2023 Depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește 600.000 lei Nu a fost semnat Se aplică cota de 5% pentru o singură locuință achiziționată în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice A fost semnat Se aplică cota de 5% pentru o singură locuință achiziționată în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice Depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește 700.000 lei Nu a fost semnat Se aplică cota standard de 19% deoarece se depășește plafonul de 600.000 lei și nu există antecontract semnat anterior datei de 1 ianuarie 2023 A fost semnat Se aplică cota de 5% pentru o singură locuință achiziționată în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice Această achiziție se va include în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”, astfel că persoana nu va mai beneficia de cota redusă. Depășește plafonul de 700.000 lei Nu contează Se aplică cota standard de 19% deoarece se depășește plafonul de 600.000 lei
În concluzie, de la 1 ianuarie 2023 plafonul pentru livrarea locuințelor către populație pentru care se aplică TVA în cotă redusă de 5% va fi diminuat de la 700.000 lei la 600.000 lei pentru o locuință de cel mult 120 metri pătrați. Totodată, dacă în prezent pot fi achiziționate mai multe imobile cu cota redusă de TVA de 5% în limita a 450.000 lei (fără TVA), începând cu 1 ianuarie 2023, doar o singură locuință a cărei valoare nu depășește 600.000 lei va putea fi achiziționată în regim de TVA 5%, în mod individual sau în comun. Drept măsură tranzitorie, pentru livrările de locuințe către populație pentru care sunt încheiate până la 1 ianuarie 2023 antecontracte, se aplică TVA 5% potrivit regulilor actuale (în limita sumei de 700.000 lei).
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
Exemplul 1
Societatea Accounting Leader este plătitoare de TVA și în anul 2022 a finalizat construcția unui bloc de apartamente pe care le vinde în luna septembrie 2022 către următoarele persoane fizice:
a) apartament cu o suprafață utilă de 110 mp în valoare de 400.000 lei plus TVA către persoana fizică A;
b) apartament cu o suprafață utilă de 110 mp în valoare de 400.000 lei plus TVA și un apartament cu o suprafață utilă de 80 mp în valoare de 340.000 lei către persoana fizică B;
c) apartament cu o suprafață utilă de 130 mp în valoare de 400.000 lei plus TVA către persoana fizică C;
d) apartament cu o suprafață utilă de 110 mp în valoare de 600.000 lei plus TVA către persoana fizică D care NU figurează în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”;
e) apartament cu o suprafață utilă de 110 mp în valoare de 600.000 lei plus TVA către persoana fizică E care figurează în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”;
f) apartament cu o suprafață utilă de 110 mp în valoare de 600.000 lei plus TVA, o parcare în valoare de 80.000 lei plus TVA și o boxă în valoare de 40.000 lei plus TVA către persoana fizică F care NU figurează în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”;
Apartamentele pot fi locuite ca atare în momentul livrării.
Ce cotă de TVA se va aplica?
În conformitate cu prevederile art. 292, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal, scutirea de TVA nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. Livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării. Se consideră a fi data primei ocupări, în cazul unei construcții sau al unei părți din construcție, data semnării de către beneficiar a procesului-verbal de recepție definitivă a construcției sau a unei părți din construcție. Prin proces-verbal de recepție definitivă se înțelege procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat conform legislației în vigoare. În cazul unei construcții realizate în regie proprie, data primei ocupări este data documentului pe baza căruia construcția sau partea din construcție este înregistrată în evidențele contabile drept activ corporal fix. În cazul nostru apartamentele sunt livrate până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări, astfel că livrarea de apartamente este o operațiuni taxabilă (colectare TVA sau aplicarea taxării inverse dacă este vândut către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România).
Cazul a
În acest caz valoarea nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, astfel că persoana fizică poate achiziționa cu cota redusă de TVA de 5%. Societatea care aplică cota redusă de TVA are drept de deduce integral aferentă taxei dedusă la construcția imobilului. O persoană fizică poate achiziționa
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
în anul 2022 un număr nelimitat de locuințe cu cota redusă de 5% dacă valoarea fără TVA este mai mică de 450.000 lei.
Cazul b
În acest caz societatea va vinde cele două apartamente către aceeași persoană fizică cu cota redusă de 5% pentru că se îndeplinesc cumulativ condițiile pentru ambele apartamente:
• valoarea fără TVA este mai mică de 450.000 lei;
• suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești;
• locuința poate fi locuită ca atare în momentul livrării.
În anul 2022 nu există limitare privind aplicarea cotei de 5% pentru locuințele a căror valoare fără TVA este mai mică de 450.000 lei.
Cazul c
În acest caz suprafața utilă a apartamentului depășește 120 mp, astfel că la vânzare societatea va aplica obligatoriu cota de 19%.
Cazul d
În cazul în care valoarea fără TVA depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, atunci la vânzare este obligatoriu ca notarul să verifice dacă persoana fizică a mai achiziționat cu cota redusă individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. O persoană fizică poate achiziționa o singură locuință cu valoarea cuprinsă între 450.000 lei și 700.000 lei, astfel dacă aceasta nu figurează în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, atunci la livrare se va aplica cota redusă de 5%.
Cazul e
În cazul în care valoarea fără TVA depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, atunci la vânzare este obligatoriu ca notarul să verifice dacă persoana fizică a mai achiziționat cu cota redusă individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. O persoană fizică poate achiziționa o singură locuință cu valoarea cuprinsă între 450.000 lei și 700.000 lei, astfel dacă aceasta figurează deja în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, atunci la livrare se va aplica cota standard de 19%.
Cazul f
În scopul determinării valorii maxime de 700.000 lei a locuinței, inclusiv a terenului pe care este construită, este necesar a se avea în vedere, faptul că livrarea unei locuințe se referă, din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, la o operațiune unică, care trebuie privită distinct și independent de alte operațiuni de livrare, indiferent dacă aceasta presupune că, odată cu livrarea locuinței, are sau nu loc, în secundar, și altor componente ale unui bun imobil.
În cazul în care un cumpărător achiziționează un apartament și, odată cu acesta dobândește proprietatea asupra anexelor gospodărești și asupra altor construcții, precum și asupra terenurilor pe care acestea sunt construite, suntem în situația în care analizăm singură livrare de bunuri și dobândirea dreptului de proprietate
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
asupra locuinței care constituie operațiunea principală, de care depinde dobândirea dreptului de proprietate asupra anexelor gospodărești și asupra altor construcții, precum și asupra terenurilor pe care acestea sunt edificate. O operațiune unică din punct de vedere economic nu trebuie divizată artificial pentru a nu afecta funcționarea sistemului TVA. Cota de TVA se va aplica asupra valorii totale a livrării, inclusiv asupra valorii anexelor gospodărești (parcare, boxe etc.) dacă aceste sunt, conform contractelor, componentă a livrării bunului imobil și cumpărătorul dobândește odată cu dreptul de proprietate asupra imobilului și dreptul de proprietate asupra anexelor gospodărești. Prin urmare, trebuie acordată o mare atenție la divizarea în mod artificial a unei operațiuni doar cu scopul încadrării la o anumită cotă de TVA mai redusă.
În cazul în care o societate vinde un apartament și o serie de anexe gospodărești (parcare, boxă etc.), atunci valoarea anexelor se cumulează cu cea a apartamentului pentru verificarea plafonului în care se încadrează. Valoarea totală fără TVA este de 720.000 lei (600.000 lei + 80.000 lei + 40.000 lei), astfel că nu se încadrează în între plafonul de 450.000 lei și 700.000 lei, astfel că la livrare se va aplica cota standard de 19%.
Exemplul 2
Societatea Accounting Leader este plătitoare de TVA și în luna aprilie 2023 va finaliza construcția unui bloc de apartamente pe care le vinde în luna mai 2023 către următoarele persoane fizice:
a) apartament cu o suprafață utilă de 90 mp în valoare de 400.000 lei plus TVA către persoana fizică A și pentru care nu s-a semnat niciun antecontract în anul 2022;
b) apartament cu o suprafață utilă de 90 mp în valoare de 400.000 lei plus TVA către persoana fizică B și pentru care s-a semnat un antecontract în anul 2022;
c) două apartamente cu o suprafață utilă de 60 mp și o valoare de 250.000 lei/fiecare plus TVA către persoana fizică C și pentru care s-a semnat antecontract în anul 2022;
d) apartament cu o suprafață utilă de 130 mp în valoare de 440.000 lei plus TVA către persoana fizică D și pentru care s-a semnat un antecontract în anul 2022;
e) apartament cu o suprafață utilă de 100 mp la o valoare de 500.000 lei plus TVA către persoana fizică E și pentru care s-a semnat un antecontract în anul 2022;
f) apartament cu o suprafață utilă de 120 mp la o valoare de 700.000 lei plus TVA către persoana fizică F și pentru care s-a semnat un antecontract în anul 2022;
g) apartament cu o suprafață utilă de 120 mp la o valoare de 700.000 lei plus TVA către persoana fizică G și pentru care nu s-a semnat un antecontract anterior vânzării;
h) apartament cu o suprafață utilă de 120 mp la o valoare de 650.000 lei plus TVA către persoana fizică H și pentru care s-a semnat un antecontract în anul 2022. În anul 2023 persoana fizică H achiziționează ulterior un apartament nou cu o suprafața de 100 mp și o valoare de 500.000 lei fără TVA.
i) apartament cu o suprafață utilă de 100 mp la o valoare de 500.000 lei plus TVA și o parcare cu o valoare de 80.000 lei plus TVA către persoana fizică I și pentru care nu s-a semnat niciun antecontract anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
Apartamentele pot fi locuite ca atare în momentul livrării.
Ce cotă de TVA se va aplica?
În conformitate cu prevederile art. 292, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal, apartamentele (inclusiv avansurile) se încadrează la livrare de construcții noi
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
pentru că livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări.
Cazul a
De la 1 ianuarie 2023 la livrarea de locuințe (suprafața utilă de maxim 120 mp) care nu depășesc suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, se va aplică cota de 5%. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. Persoana fizică va fi înregistrată în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”, astfel că nu va mai putea achiziționa o altă locuință cu cota redusă de 5%.
Cazul b
În cazul în care valoarea nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, sunt achiziționate de persoane fizice și a fost încheiat până la 1 ianuarie 2023 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans (antecontract), atunci se aplică cota de 5% la livrarea acestui apartament. Persoana fizică mai poate achiziționa de la 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5% (în plus față de această achiziție). Apartamentele cu o valoarea mai mică de 450.000 lei pentru care s-au încheiat antecontracte înainte de 1 ianuarie 2023 și care sunt achiziționate în anul 2023, nu intră în categoria unei singure locuințe cu cota redusă individual sau în comun cu alte persoane. Se pot achiziționa un număr nelimitat de locuințe noi la cota redusă de 5% dacă valoarea nu depășește 450.000 lei și a fost încheiat un antecontract anterior datei de 1 ianuarie 2023.
Cazul c
În cazul în care valoarea nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, sunt achiziționate de persoane fizice și a fost încheiat până la 1 ianuarie 2023 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans (antecontract), atunci se aplică cota de 5% la livrarea acestui apartament. O persoană fizică poate achiziționa în anul 2023 apartamente cu cota redusă de 5% fără limită atât timp cât pentru aceste apartamente s-a încheiat un antecontract pentru plata în avans și valoarea nu depășește 450.000 lei. Dacă ulterior persoana fizică mai dorește să achiziționeze un apartament ulterior datei de 1 ianuarie 2023 (nu mai există un antecontract anterior datei de 1 ianuarie 2023), atunci va putea achiziționa maxim o singură locuință cu cota redusă de 5%.
Cazul d
În cazul în care suprafața utilă a apartamentului este mai mare de 120 mp (exclusiv anexele gospodărești), indiferent că societatea are sau nu un antecontract încheiat anterior datei de 1 ianuarie 2023, societatea va aplica obligatoriu cota standard de 19% la livrarea acestui apartament.
Cazul e
La livrarea unei locuințe care are o suprafață utilă de maximum 120 mp și o valoare de maxim 600.000 lei se va aplica cota de 5% dacă aceasta reprezintă prima achiziție cu cota redusă de la 1 ianuarie 2023. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, se poate achiziționa o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota de 5%, astfel că orice locuință achiziționată ulterior se va face cu cota standard de TVA (19%) daca livrarea este taxabilă.
Cazul f
În cazul în care valoarea apartamentului depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, și dacă a fost încheiat până la 1 ianuarie 2023 un antecontract, atunci se va aplica cota redusă de 5% în anul 2023. Această excepție se aplică doar pentru anul 2023 și doar în cazul în care valoarea este cuprinsă între 600.000 lei și 700.000 lei și a fost semnat un antecontract înainte de 1 ianuarie 2023. Dacă ulterior persoana fizică mai achiziționează un alt apartament, atunci nu va mai putea beneficia de cota redusă de 5% deoarece această achiziție se va înscrie în „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023“.
Cazul g
În cazul în care valoarea apartamentului depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, și dacă NU a fost încheiat până la 1 ianuarie 2023 un antecontract, atunci se va aplica cota standard de TVA de 19%. Prin urmare, pentru livrările de locuințe ulterioare datei de 1 ianuarie 2023 a căror valoare depășește 600.000 lei (exclusiv TVA) se va aplica cota standard.
Cazul h
În cazul primului apartament valoarea este cuprinsă între 600.000 lei și 700.000 lei, suprafața utilă este de maxim 120 mp și există un antecontract semnat anterior datei de 1 ianuarie 2023, astfel că pentru livrările realizată în anul 2023 se aplică cota redusă de 5%. Achiziția ulterioară îndeplinește condițiile cotei reduse de 5% (valoarea maximă de 600.000 lei, suprafața utilă 120 mp), dar persoana fizică deja a achiziționat un apartament cu cota redusă, astfel că pentru apartamentele achiziționate ulterior se va aplica cota standard de 19%. Persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%.
Cazul i
În acest caz valoarea totală fără TVA a livrării este egală cu 580.000 lei (500.000 lei + 80.000 lei) și suprafața utilă a apartamentului este mai mică de 120 mp, astfel că se poate aplica cota redusă de 5% atât pentru livrarea apartamentului, dar și pentru livrarea parcări. Aceasta reprezintă o operațiune unică din punct de vedere economic și nu trebuie divizată artificial. În cazul în care valoarea totală depășea plafonul de 600.000 lei, atunci se aplica cota standard atât pentru apartament, cât și pentru parcare. În cazul nostru persoana fizică deja a achiziționat o locuință cu o cotă redusă, astfel că nu se va mai putea aplica cota redusă în legătură cu această persoană fizică care deja figurează în ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”.
LAURSTANCIU@GMAIL.COM
OFFICE@ACCOUNTING-LEADER.RO
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO